تاسیس نمایندگی خارجی

نمایندگی شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع در وظایف شرکت اصلی  (مادر) را بر عهده می گیرد.
بنابراین برای ثبت نمایندگی باید قراردادی بین یک شخص ایرانی با شرکت اصلی وجود داشته باشد شرکت مادر میتواند  با هرگونه فعالیتی که مغایرت با  قوانین ایران نداشته باشد در ایران دارای نمایندگی باشد.

البته موسسه حقوقی فکر برتر با استناد به قوانین ثبتی ایران اعلام می کند فعالیت شعبه شرکت خارجی در ایران فقط محدود به موارد ذیل است:

  1. ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی.
  2. انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
  3. بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران.
  4. همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث.
  5. افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران.

 

به اشتراک گذاری مطالب