ثبت برند فارسی

ثبت علائم تجاری یا ثبت برند اختیاری است، البته دولت ثبت علائم کالاهای زیر را اجباری کرده است: داروهای اختصاصی (اسپسیالیته) مورد استعمال طبی یا بیماری ،مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص باشند، نوشیدنی ها و آب های گازدار ،لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود. ثبت فکر برتر تلاش می کند با ارائه اطلاعات شفاف در زمینه مراحل و هزینه ثبت برند متقاضیان را در امر ثبت راهنمایی اصولی کند.

ثبت برند با فکر برتر

  1. پرونده متقاضی ثبت برند در مرحله بررسی کارشناسان ثبت برند قرار می گیرد.

به اشتراک گذاری مطالب