ثبت شرکت تعاونی

موسسه حقوقی ثبت فکر برتر با بکارگیری وکلای زبده، کارشناسان حقوقی پی گیر و تجربیات بیشمار می تواند پرونده حقوقی شما را با صرف کم ترین زمان به سرانجام برساند.

ثبت شرکت تعاونی 

ثبت شرکت تعاونی شامل دو مرحله می باشد:

  1. ثبت شرکت تعاونی در اداره تعاون و به عبارت صحیح تر اخذ مجوز تعاون می باشد 
  2. مرحله دوم ثبت شرکت تعاونی در اداره ثبت شرکتها و از طریق سامانه ثبت شرکت می باشد

 

به اشتراک گذاری مطالب