ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، بصورت شرکت هایی تجاری ثبت می شوند حتی اگر موضوع فعالیت آنها غیر تجاری باشد بطور مثال تاسیساتی، خدمات نظافتی، حسابداری باشد. شرکت سهامی خاص حداقل از سه نفر تشکیل می شود، دو سهامدار و یک بازرس. تفاوت موسسه حقوقی با شرکت سهامی خاص در این است که با ثبت شرکت سهامی خاص هم می توان فعالیت بازرگانی انجام داد و هم فعالیت خدماتی ولی موسسه حقوقی فقط محدود به فعالیت خدماتی می باشد.
 

نکته اول: قبل از ثبت شرکت باید از تمام قوانین شرکت مورد نظر اطلاعات درست و کامل کسب کنید تا بعدها متضمن ضرر نشوید 

نکته دوم: باتوجه به متن قرارداد ثبت شرکت، موسسه حقوقی فکر برتر موظف است که در کوتاهترین زمان ممکن ثبت شرکت سهامی خاص را انجام دهد و بعد از ثبت شرکت روزنامه رسمی شرکت را به همراه پلمپ دفاتر را به متقاضی ثبت شرکت تحویل دهد.

به اشتراک گذاری مطالب