ثبت شرکت مسئولیت محدود

قبل از ثبت شرکت باید از تمام قوانین شرکت مورد نظر اطلاعات درست و کامل کسب کنید تا بعدها متضمن ضرر نشوید ثبت شرکت با مسئوليت محدود بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي است  و هريک از شرکاء فقط تا ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول تعهدات و قروض شرکت است. کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت می شود در اسم شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود" قید شود. 

 

به اشتراک گذاری مطالب