ثبت برند لاتین

بارزترین نکته ای که توانایی موسسه حقوقی فکر برتر را در ثبت برند نشان می دهد پرونده های ثبت برند ی هستند فکر برتر آنها را ثبت کرده است مثلا نام تجاری  پدر خوب ، شلتوک ، شهر فرش و ... 
هیچ ثبت شرکتی نمی تواند تضمین کند که چنین پرونده هایی را با موفقیت به سرانجام برساند اما فکر برتر تلاش می کند با شفافیت در هزینه ثبت برند و اعلام زمان ثبت برند شمارا تا حد امکان یاری نماید.

به اشتراک گذاری مطالب