ثبت شرکت دانش بنیان

هر مؤسسه خصوصی یا شرکت تعاونی که بتواند بر اساس دانش بومی و کمک گرفتن از متخصصین بومی محصولی را با ایده ای خلاقانه و جدید ارائه دهد دانش بنیان محسوب می شود.

شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند که می توانند از طریق فروش فناوری (خدمات) حداقل درآمد را برای یک مدت کوتاه کسب نمایند دراین صورت می توانند از شاخص های اختصاصی  برای اخذ تسهیلات و مزایای شرکت دانش بنیان استفاده کنند.

شرکتهای بزرگی که شرایط استفاده از قانون شرکتهای دانش بنیان و یا شرکتهای دانش بنیان صنعتی را ندارند می توانند با ثبت واحد تحقیق و توسعه خود به صورت مستقل در صورتی که در راستای فهرست کالاهای اعلام شده توسط کارگروه فعالیت دارند به صورت مجزا در سامانه ثبت نام کنند و فرآیند ارزیابی همانند دیگر شرکتها برای آنها نیز صورت پذیرد.
 

 

به اشتراک گذاری مطالب