پلمپ دفاتر

با اقدام به ثبت شرکت در فکر برتر، وکلا و کارشناسان پرونده ثبتی متقاضی موظف هستند که در کوتاهترین زمان ممکن ثبت شرکت را انجام دهند و بعد از اتمام مراحل ثبت شرکت روزنامه رسمی شرکت را به همراه پلمپ دفاتر به متقاضی ثبت شرکت تحویل دهند. هر سال اداره دارایی و مالیات برای بررسی وضعیت حساب ها و اخذ مالیات از دفتر کل و دفتر روزنامه استفاده می کند. هر بازرگانی موظف است دفاتر خود را در پایان هر سال به اداره مالیاتی تحویل دهد.

هزینه پلمپ دفاتر 

اگر ثبت شرکت با فکر برتر انجام شود پلمپ دفاتر بدون هزینه اضافه به متقاضی ارائه میشود در غیر اینصورت اگر ثبت شرکت قبلا صورت گرفته باشد طبق هزینه تعریف شده توسط اداره ثبت شرکتها هزینه مربوطه از متقاضی اخذ می شود.

مقالات مرتبط با پلمپ دفاتر

  1. راهنمای پلمپ دفاتر قانونی
  2. مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر قانونی
  3. پلمپ دفاتر قانونی سال 96

 

 

به اشتراک گذاری مطالب