ثبت موسسه حقوقی
 • 0نظر
 • 1626

 

ثبت موسسه حقوقی فقط در زمینه امور خدماتی است و برخلاف شرکت ها جنبه تجارتی ندارد.به عبارتی موسسه غیرتجاری شرکتی است که درآن امورتجاری خرید، فروش، صادرات و واردات صورت نمی گیرد صرفا جهت انجام امور خدماتی از آن در قانون تجارت یاد می شود برای مثال  موسسات حقوقی- موسسات خدماتی و فرهنگی و هنری بدون انجام امور تجاری می باشد ثبت موسسه حقوقی و ثبت موسسه خدماتی در اداره ثبت شرکت ها برطبق قانون تجارت انجام می پذیرد.

 

چگونگی ثبت موسسه حقوقی

ثبت موسسه غیر تجاری به صورت ذیل امکانپذیر است : 

 1. ثبت موسسه حقوقی بصورت انتفاعی :  مقصود از موسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی میباشند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود میباشد. 
 2. ثبت موسسه حقوقی بصورت غیر انتفاعی : جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده اند و مانند انجمن ها و سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و دستجات سیاسی و NGO ها میباشد. جهت ثبت موسسات غیرانتفاعی باید از سازمان ها یا وزارتخانه های مربوطه مجوزات حصال گردد.

 

مدارک لازم جهت  ثبت موسسه غیر تجاری

 1. 1-تکمیل دو نسخه تقاضانامه  برای ثبت موسسه غیرتجاری 
 2. -تکمیل دو نسخه اساسنامه برای ثبت موسسه غیرتجاری 
 3. کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی) 
 4. کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء ( در دفاتر اسناد رسمی)  
 5. درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی .
 6. ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه.
 7. ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.

تمام امور ثبتی شما اعم از ثبت شرکت  ، ثبت برند در موسسه حقوقی فکر برتر به صورت کاملا تخصصی و در سریع ترین زمان ممکن انجام می گردد،برای کسب مشاوره رایگان و تخصصی در زمینه ثبت شرکت نسبی می توانید در ساعات اداری با کارشناسان حقوقی ثبت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. تلفن تماس : 02142143

 

 

ارسال نظر