راهنمای ثبت طرح صنعتی
  • 1نظر
  • 1442


هر نوع دگرگونی در شکل ظاهری یا نوع بسته بندی تزئینات، خطوط و رنگ های بکار رفته در یک کالا، محصولات صنعتی یا صنایع دستی جواهرات و... که باعث جذاب شدن محصول تولیدی شما برای مصرف کننده شود را طرح صنعتی می گویند.
مهم ترین نکته در ثبت طرح صنعتی آن است که تغییر در سایر ویژگی های فنی یا عملکردی محصول تحت حمایت قانون مصوب در سال 1386 مبنی بر ثبت اختراعات، ثبت نام و علائم تجاری و ثبت طرح صنعتی نمی باشد.

مراحل ثبت طرح صنعتی

تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت، که به زبان فارسی تنظیم می شود و پس از درج تاریخ ، بوسیله متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء می شود.

در هر اظهارنامه دو نوع مالکیت وجود دارد، مالک معنوی یا طراح: حق انتقال یا واگذاری یا شراکت به غیر را ندارد. مالک مادی یا متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است که حق. هرگونه دخل و تصرف در آن را دارد.

توجه: دقت در تهیه مدارک یکی از مهمترین مراحل ثبت طرح صنعتی می باشد

اسناد هویتی طراح(مالک معنوی) و متقاضی(مالک مادی) که در بردارنده کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا می باشد.

مدارک نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید. 

ارسال عکس ، ترسیم و سایر مشخصات ظاهری کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فراورده هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می شود نکته، اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح صنعتی باید ضمیمه شود ضمنا در صورت سه بعدی بودن طرح صنعتی، اداره ثبت شرکت می تواند نمونه ای از طرح واقعی با ماکت آنرا از تسلیم کننده اظهار نامه درخواست کند که یکی از مهمترین مراحل ثبت طرح صنعتی می باشد.

نکته: اظهار نامه قابل ویرایش می باشد تا زمانی که مراحل ثبت طرح صنعتی به پایان نرسیده باشد و ثبت طرح صنعتی انجام نشده باشد، البته منوط برآنکه از حدود اظهار نامه اول تجاوز ننماید و هزینه مقرر برای اصلاح اظهار نامه پرداخت شده باشد.

 

تمام امور ثبتی شما اعم از ثبت شرکت  ، ثبت برند در موسسه حقوقی فکر برتر به صورت کاملا تخصصی و در سریع ترین زمان ممکن انجام می گردد ، برای کسب مشاوره رایگان و تخصصی در زمینه ثبت طرح صنعتی می توانید در ساعات اداری با کارشناسان حقوقی ثبت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. تلفن تماس : 02142143

ارسال نظر