راهنمای مرحله به مرحله ثبت شرکت نرم افزاری
 • 0نظر
 • 2748

برای  ثبت شرکت نرم افزاری مهمترین گام توجه به موضوع شرکت نرم افزاری است که می تواند نحوه ثبت شرکت نرم افزاری را تغییر دهد.

 

موضوع شرکت نرم افزاری

برای ثبت شرکت نرم افزاری با توجه به حوزه فعالیت و موضوع درج شده در اساسنامه شرکت شرایط و ضوابط خاصی وجود دارد، موضوع شرکت نرم افزاری و اینکه چه کلماتی در موضوع درج می گردد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ، اهمیت این کلمات به قدری است که می توانند نحوه ثبت شرکت را تغییر دهند.

 

شرایط ثبت شرکت کامپیوتری با مجوز

 1. در صورتی که در موضوع شرکت واژه های تهیه، تولید و پخش نرم افزارهای فرهنگی و هنری  گردیده باشد. ثبت شرکت کامپیوتری نیاز به اخذ مجوز شرکت کامپیوتری را دارد.
 2. برای اخذ مجوز شرکت کامپیوتری باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در موارد خاص مجوز شرکت کامپیوتری از سازمان تنظیم مقررات اخذ می شود.
 3. پس از اخذ مجوزهای مربوط می بایست مجوز را به همراه سایر مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت کامپیوتری به اداره ثبت شرکتها ارسال شود که پس از طی مراحل و زمان لازم و در صورت صحیح و کامل بودن مدارک ، ثبت شرکت نرم افزاری انجام خواهد شد.

 

شرایط ثبت شرکت کامپیوتری بدون مجوز

 1. از واژه های نرم افزار ، فرهنگی و هنری در موضوع شرکت که در اساسنامه قید می شود نباید استفاده کنید.
 2. صحیح تر آن است که برای حصول اطمینان از به ثبت شرکت و عدم ایراد کارشناس ثبت، از واژه غیر فرهنگی و غیر هنری در ادامه تولید نرم افزار ها استفاده نمود.
 3. برای ثبت شرکت کامپیوتری از طریق اداره ثبت شرکتها  اقدام کنید.

 

پیشنهاد فکر برتر برای عنوان موضوع شرکت کامپیوتری

برای اینکه نیاز به اخذ مجوز فعالیت شرکت نرم افزاری نداشته باشید بهتر است برای ثبت شرکت یکی از موضوعات ذل را در اساسنامه قید کنید.
 

 1. طراحی ، ارائه و پشتیبانی فنی بسته های نرم افزاری غیرفرهنگی و غیرهنری
 2. خدمات شبکه های اطلاع رسانی ، مشاوره و نظارت فنی بر اجرای طرح های انفورماتیکی،شبکه داده ها(ارائه اجراء پشتیبانی)
 3. طراحی و مشاوره و محاسبه و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های سخت افزار کامپیوتری و نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیرهنری
 4. تولید و ارائه دستگاه های جانبی و قطعات و ملزومات رایانه 

 

ارسال نظر