راهنمای پلمپ دفاتر قانونی
 • 0نظر
 • 1911

 

طبق ماده 6 قانون دفاتر تجارتی هر شركتی یا مؤسسه ای یا شركت تعاونی اعم از تعاونی مصرف یا مسكن باشد بعد از ثبت شرکت مكلف است اقدام به گرفتن دفتر پلمپ شده نماید.

هر سال اداره دارایی و مالیات برای بررسی وضعیت حساب ها و اخذ مالیات از دفتر کل و دفتر روزنامه استفاده می کند.

هر بازرگانی موظف است دفاتر خود را در پایان هر سال به اداره مالیاتی تحویل دهد. 1 دفتر روزنامه 2 دفتر کل

نکته: کسبه جزء به ارائه دفتر روزنامه و دفتر کل مکلف نمی باشند.

 

نوشتن دفتر روزنامه

دفاتر روزنامه و دفاتر کل در شرکت توسط مدیر مالی تنظیم  و نگهداری می شود در صورت عدم وجود مدیر مالی این دفاتر نزد رئیس حسابداری نگهداری می شود.

دفتر روزنامه:  دفتری است كه اجر همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود و بطور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی كه باشد در آن دفتر ثبت نماید.

به عبارتی دفتر روزنامه، دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی یک واحد اقتصادی روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شوند. به دفتر روزنامه به اختصار دفتر ثبت اولیه هم گفته می شود.

 

دفتر کل

دفتر کل : دفتری است كه بازرگان باید كلیه معاملات را لااقل هفته ای یك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا كرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.

 

نحوه نوشتن دفتر روزنامه و کل

 1. تراشیدن و حك كردن و همچنین جای سفید گذاشتن و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و باید تمام آن دفاتر پس از ختم هر سالی لااقل تا 10 سال نگهداری می شود.
 2. دریافت دفاتر قانونی و دفاتر مالی و ثبت عملیات مالی در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا ۳۰ روز مجاز خواهد بود.
 3. در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
 4. جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده.
 5.  استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال های قبل بر خلاف ماده 3 این آئین نامه.

 

اخذ پلمپ دفاتر جدید 

 1. ثبت اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی در سایت اداره ثبت شرکتها
 2. دریافت فیش اظهار نامه  از اداره ثبت شرکتها
 3. ارسال مهر شرکت همراه مدارک شرکت و مدارک شناسایی مدیرعامل فرستاده می شود به اداره پست

نکته : قبل از تهیه پلمپ دفاتر باید اقدام به تهیه مهر شرکت کنید.

 

مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر قانونی

 1. دفتر روزنامه و کل هر کدام یک جلد
 2. دو نسخه اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی
 3. روزنامه رسمی شرکت
 4. وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتیکه وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.
 5. تصویر شناسنامه و کارت ملی وکیل یا نماینده
 6. عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آئین نامه.

 

دو نکته مهم در اخذ پلمپ دفاتر جدید

 1. در صورتی که دفتر روزنامه و دفتر کل به موقع پایان هر سال به اداره مالیات تحویل داده نشود سرممیز مربوط آن بازرگان رابسته به نوع فعالیت جریمه خواهد کرد.
 2. متقاضی محترم باید دقت زیادی در ثبت مشخصات اظهارنامه پلمپ دفاتر داشته باشد،چون در صورت بروز هر گونه اشتباهی در ثبت مشخصات این اظهار نامه امکان تصحیح آن وجود ندارد ، بعدا اگر مشکلی وجود داشته باشد در اداره دارایی به مشکل خواهد خورد و مشمول جریمه خواهید شد.

ارسال نظر