شرایط اخذ وام شرکت
  • 3نظر
  • 4093

در هنگام ثبت شرکت حتما در موضوع فعالیت شرکت عبارت اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی واعتباری دولتی و خصوصی حتما باید قید شود.

 

دریافت وام با ثبت شرکت 

  1. شرکت های سهامی خاص و شرکت های تعاونی ها ا از اعتبار بالاتری نسبت به سایر شرکتها برای اخذ وام وتسهیلات برخوردارند.

  2. به طور کلی و بسته به نوع بانک یا موسسه معمولا بین 8 تا 10 برابر سرمایه ی ثبت شده ی شرکت به شرکت ها وام تعلق می گیرد.

  3. شرکت های با مسئولیت محدود میزان سرمایه شرکت علاوه بر تاثیر در میزان تسهیلات تعلق گرفته شده به شرکت در میزان اعتبار شرکت نیز موثر است. میزان سقف تعهدات این نوع شرکتها به سرمایه ثبت شده ی آنها بستگی دارد و به عبارت ساده تر اعتبار شرکتهای نسئولیت محدود سرمایه ی آنهاست.

نکته: برای همین در هنگام ثبت شرکت باید به این نکته توجه داشت که اگر تصمیم به اخذ وام از طریق شرکت دارید سرمایه ی شرکت را حداقلی یعنی1.000/000 ریال در نظر نگیرید.

 

مراحل اخذ وام شرکت

  1. بدیهی است که جهت اخذ وام شرکت اول باید ثبت شرکت انجام شود

  2. ارائه مدارک مورد نیاز برای اخذ وام شرکت که شامل  مدارک ثبت شرکت ، روزنامه رسمی ثبت شرکت 

  3. ارائه کد اقتصادی شرکت که با توجه به حوزه مالیاتی شرکت

  4. ارائه امضای شخص صاحب امضاء که در روزنامه رسمی شرکت مشخص شده است و مهر شرکت که به چک و سفته های بانکی شرکت اعتبار می بخشد


 

 

ارسال نظر