شرکت مختلط غیر سهامی چیست
 • 0نظر
 • 1052

 

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص، بین یك یا چند نفر شریك ضامن و یك یا چند نفر شریك با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام انجام می شود. که در این نوع ثبت شركت ، شریك ضامن، مسئول قروض است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت حاصل شود و مسئولیت شریك با مسئولیت محدود تا میزان سرمایه‌ای است كه درشركت سرمایه گذاری کرده است.

 

مراحل ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

مراحل ثبت شرکت مختلط غیر سهامیبه صورت خلاصه عبارتند از: 

 1. نظیم شركت نامه
 2. تنظیم اساسنامه
 3. امضاء شرکت نامه توسط شرکا

 

شش باور نادرست بین شرکا در ثبت شرکت مختلط غیر سهامی 

در این مقاله تلاش شده است اطلاعات و قوانین درست در این نوع  ثبت شرکت به اطلاع شرکا و سرمایه گذاران برسد.

 1. روابط شركاء تابع شركت نامه خواهد بود
 2. درتنظیم شركت نامه و اساس‌نامه باید مفاد ماده 161 قانون تجارت ناظر به مواد 136 تا 140 همان قانون مورد توجه قرار گیرد.
 3. اداره امور شركت مختلط غیرسهامی به عهده شریك یا شركای ضامن بوده و حدود اختیارات آن‌ها از مقررات شركت تضامنی تبعیت می‌كند و شركای ضامن، مسئول پرداخت قرضهای شركت هستند و شریك با مسئولیت محدود بعد از ثبت شرکت حق اداره شركت را ندارند.
 4. شریك ضامن ، كه شبیه شریك ضامن در شركت تضامنی است و مسئول كلیۀ بدهی‌های شركت است و طلب‌كاران شركت برای دریافت طلب خود به شركای ضامن به صورت فردی یا جمعی مراجعه می­كنند.
 5.  شریك با مسئولیت محدود ، كه در حدود سرمایه آورده خود به شركت در مقابل طلب‌كاران شركت مسئول است و طلب‌كاران، در صورت عدم كفایت سرمایه شركت، حق مراجعه به اموال شخصی این شركاء را ندارند.
 6. یکی از مواردی که باید در انتخاب نام هنگام ثبت شرکت رعایت شود این است که نباید نام هیچ یک از شرکا مسئولیت محدود، جزو نام شرکت قید گردد.

تمام امور ثبتی شما اعم از ثبت شرکت  ، ثبت برند در موسسه حقوقی فکر برتر به صورت کاملا تخصصی و در سریع ترین زمان ممکن انجام می گردد،برای کسب مشاوره رایگان و تخصصی در زمینه ثبت شرکت نسبی می توانید در ساعات اداری با کارشناسان حقوقی ثبت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. تلفن تماس : 02142143

 

 

ارسال نظر