صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص
  • 0نظر
  • 1101

صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص هم در مجمع عمومی فوق العاده و هم در جلسات هیات مدیره  قابل تصویب است البته در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره شرکت داشته باشند.

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص

درمجمع عمومی فوق العاد دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حضور داشته باشنداگر در نخستین دعوت به حد نصاب مذکور نرسید مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند قانونی می باشد و تصمیم اتخاذ شده، رسمیت دارد . نکته حائز اهمیت آن است که حتما باید در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود البته انتقال سهام در جلسات هیات مدیره نیز قابل تصویب است بشرط آنکه بیش از نصف اعضای هیئت مدیره شرکت داشته باشند

توجه: دعوت از سهامداران بصورت چاپ آگهی تغییرات شرکت در یک روزنامه کثیرالانتشار میسر می شود.

 

مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص

الزامی بودن حضور بیش از نصف سهامی که حق رای دارند در صورت عدم حضور در دعوت اول، مجمع عمومی عادی برای بار دوم دعوت می شوند و با حضور هر تعداد از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت دارد. نکته حائز اهمیت آن است که حتما باید در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود. 

نکته حائز اهمیت آن است که با هر حد نصابی که مجمع برگزار میشود مجمع بدون هیئت رئیسه رسمیت ندارد یعنی باید 3 نفر از سهامداران یا وکیل رسمی آنها در مجمع  عمومی حضور داشته باشند تا بتوان یک رئیس جلسه و دو نفر ناظر برای همان جلسه از بین سهامداران  معرفی کرد.

تمام امور ثبتی شما اعم از ثبت شرکت  ، ثبت برند در موسسه حقوقی فکر برتر به صورت کاملا تخصصی و در سریع ترین زمان ممکن انجام می گردد،برای کسب مشاوره رایگان و تخصصی در زمینه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص می توانید در ساعات اداری با کارشناسان حقوقی ثبت فکر برتر تماس حاصل فرمایید. تلفن تماس : 02142143

مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

ارسال نظر