سیر تا پیاز ثبت شرکت سهامی خاص
 • 0نظر
 • 1449

سیر تا پیاز ثبت شرکت سهامی خاص طبق کتاب قانون تجارت باید بدانید که تمام وکلای ثبت شرکت با استناد به کتاب قانون تجارت شما را در امور ثبت شرکت یاری می نمایند.

شرایط ثبت موسسه
 • 0نظر
 • 1398

موسسه مجموعه ای است که درآن امورتجاری خرید، فروش، صادرات و واردات صورت نمی گیرد. ثبت موسسه حقوقی و ثبت موسسه خدماتی در اداره ثبت شرکتها انجام می شود.

قوانین شرکت سهامی خاص
 • 0نظر
 • 1303

آشنایی با ارکان تصمیم گیرنده در شرکت های سهامی خاص امری بسیار ضروری برای متقاضیان ثبت شرکت می باشد که متحمل ضرر و زیان ناشی ازبی اطلاعی از قوانین شرکت سهامی خاص نشوند.

شناسه ملی شرکت
 • 0نظر
 • 1658

شناسه ملی شرکت یک کد 11 رقمی است و از زمان ثبت شرکت تا انحلال شرکت و حتی بعد از آن نیز تغییر نمی کند، با استفاده از شناسه ملی می توان اطلاعات کلی از شرکت ثبت شده به دست آورد.

شرایط اخذ وام شرکت
 • 3نظر
 • 3465

در هنگام ثبت شرکت حتما در موضوع فعالیت شرکت عبارت اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی واعتباری دولتی و خصوصی حتما باید قید شود.

اقتصاد دانش بنیان چیست
 • 0نظر
 • 1314

این شرکت های دانش بنیان که بر مبنای علم کار می کنند، تولید می کنند و ثروت آفرینی می کنند خواهند توانست به تدریج اقتصاد کشور را به شکوفایی برسانند.

تسهیلات شرکت های دانش بنیان
 • 0نظر
 • 1351

این شرکت های دانش بنیان که بر مبنای علم کار می کنند، تولید می کنند و ثروت آفرینی می کنند خواهند توانست به تدریج اقتصاد کشور را به شکوفایی برسانند.