نوشتن صورتجلسه
 • 0نظر
 • 2398

در نوشتن کلیه صورتجلسات می بایست به نکات کلیدی و مهم ذکر شده در مقاله توجه نمایید.

ثبت تغییرات شرکت با فکربرتر
 • 0نظر
 • 3111

تمام تصمیمات و تغییرات شرکت ها باید در مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی عادی و یا در جلسات هیأت مدیره اتخاذ شود. بسته به نوع تغییرات شرکت، مراحل ثبت بصورت متفاوت نیاز به صرف هزینه و زمان دارد.

راهنمای ثبت شرکت
 • 0نظر
 • 3218

هنگامی که تصمیم به ثبت شرکت می گیرید بهتر است اطلاعات حقوقی در این راستا داشته باشید که ما در مقاله راهنمای ثبت شرکت تلاش میکنیم تا به شما در این زمینه اطلاعات مختصر و مفید بدهیم.

شرایط ثبت شرکت خدماتی
 • 0نظر
 • 2962

برای ثبت شرکت خدماتی با توجه به حوزه فعالیت درج شده در اساسنامه شرکت شرایط ثبت شرکت خدماتی متفاوت است.

برندسازی و مدیریت برند
 • 0نظر
 • 1348

برای طی کردن مراحل برندسازی بصورت حرفه ای و با سرانجامی موفق بهتر است بصورت تخصصی از مشاور برند کمک بگیرید.

مراحل افزایش سرمایه
 • 0نظر
 • 1666

تغییرات در سرمایه شرکت شامل نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی ، کاهش سرمایه و افزایش سرمایه شرکت می شود. قوانین تغییر در سرمایه شرکت طبق قانون تجارت در این مقاله تشریح شده است.