سه گام مهم قبل از دریافت کد اقتصادی
 • 0نظر
 • 1086

برای دریافت کد اقتصادی ابتدا باید مراحل تشکیل پرونده مالیاتی طی شود و تعیین حوزه مالیاتی صورت بگیرد که تحویل مدارک بر اساس حوزه مالیاتی متفاوت می باشد.

راهنمای ثبت اختراع
 • 1نظر
 • 986

ثبت اختراع زمانی امکان پذیر است كه حاصل تلاش فکری، حاوي ابتكار جديد و داراي كاربرد صنعتي باشد.

 ثبت برند جهانی
 • 0نظر
 • 1196

برای ثبت برند جهانی، بایستی علامت موردنظر درکشورمبداء به ثبت برسد که پیش نیاز ثبت بین المللی علامت تجاری درکشورهایی است که عضو سیستم مادرید هستند.

راهنمای ثبت برند
 • 0نظر
 • 1420

حق استفاده انحصاری نام و علائم تجاری فقط برای کسانی شناخته خواهد شد که ثبت برند را در اداره مالکیت صنعتی انجام داده باشند.

راهنمای ثبت طرح صنعتی
 • 1نظر
 • 1127

هر نوع دگرگونی در شکل ظاهری یا نوع بسته بندی تزئینات، خطوط و رنگ های بکار رفته در یک کالا، محصولات صنعتی یا صنایع دستی جواهرات و... را طرح صنعتی می گویند.

صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص
 • 0نظر
 • 829

صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص هم در مجمع عمومی فوق العاده و هم در جلسات هیات مدیره قابل تصویب است البته در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره شرکت داشته باشند.