• شنبه تا چهارشنبه : 8:30 الی 17:30
  • پنجشنبه : 8:30 الی 13:30
  • 021-42143


   نکات مهم

  • نکته یک : کلمه کلیدی مورد نظر برای جستجو را به درستی وارد نمایید.
  • نکته دو :هر چه کلمه کلیدی کلی تر باشد مدت زمان جستجو بیشتر خواهد شد..

جستجو در میان اختراعات ثبت شده
telegram bot image

وضعیت قرارداد

برای پیگیری روند قرار داد خود از ربات تلگرامی فکر برتر استفاده نمایید.

شروع !