ثبت شرکت در تهران و حومه

به طور کلی برای ثبت شرکت در ایران مدارک یکسانی نیاز می باشد ، اما توجه به بخش نامه های اجرایی هر واحد ثبتی یک سری از مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در هر واحد ثبتی با دیگر واحدها متفاوت می باشد ، این مقاله سعی شده است مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در تهران یعنی واحد ثبتی تهران و شهرهای حومه ی آن تشریح گردد.
همان طور که گفته شد مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکتها در همه واحدهای ثبتی یکسان است ، اما تفاوت های جزیی نیز وجود دارد ، به عنوان مثال برای ثبت شرکت در واحد ثبتی تهران هیچ یک از اعضاء نیاز به ارائه کارت پایان خدمت نخواهند داشت ، این درصورتی است که در شهرهای دیگر می بایست مدیرعامل حتما کارت پایان خدمت ارائه دهد، این گونه تفاوت ها فقط در زمان ثبت شرکت نیست و در زمان تغییرات شرکت نیز وجود دارد ، برای بیان یکی از تفاوت ها در ثبت تغییرات شرکتها می توان به صورتجلسات عادی سالیانه یا عادی به طورفوق العاده اشاره کرد، تصمیمانت اتخاذ شده در جلسات عادی یا عادی بطور فوق العاده در تهران می تواند شامل تعیین اعضای هیئت مدیره ، تعیین بازرسین ، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار ، تصویب حساب سود و زیان سالانه شرکت و تعیین سمت هیئت مدیره و حق امضاء مجاز شرکت باشد. واین در حالی است که همین صورتجلسات در سایر واحدهای ثبتی (حومه تهران) در تصمیمات خود نمی توانند نسبت به تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و حق امضاء مجاز شرکت اتخاذ تصمیم نمایند. و این تصمیم می بایست حتما در صورتجلسه هیئت مدیره اتخاذ گردد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در اداره ثبت شرکتهای تهران لزوما نباید تعیین سمت هیئت مدیره و حق امضاء در صورتجلسه عادی یا عادی بطور فوق العاده انجام شود و می تواند به طور جداگانه (مانند سایر واحدهای ثبتی ) در صورتجلسه هیئت مدیرهصورت پذیرد.

تعیین نام شرکت در واحد ثبتی تهران و سایر واحدهای ثبتی

درمورد تعییین نام شرکت می بایست گفت که درهمه واحدهای ثبتی ایران تعیین نام به صورت اینترنتی صورت می گیرد به این صورت که پس از ثبت مشخصات اشخاص شرکت و سایر مشخصات درخواستی ، سامانه ثبت شرکتها در این سامانه به آدرس irsherkat.ssaa.ir و پذیرش نهایی ، تعیین نام های درخواستی برای ثبت شرکت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت عدم تشابه با سایر شرکتهای از قبیل ثبت شده و دارا بودن مستند فارسی برای اسامی پیشنهادی با توجه به اولویت بندی انجام شده یکی از ۵ نام پیشنهادی مورد تایید قرار گرفته و به اصطلاح شرکت تعیین نام می گردد.

تفاوت جزئی در بحث تعیین نام در اداره ثبت شرکتهای تهران باسایر واحدهای ثبتی ، در پرداخت هزینه ی آن می باشد، به طوری که پرداخت هزینه ی تعیین نام در اداره ثبت شرکتهای تهران در زمان صدور آگهی (پایان کار ) و درسایر واحدهای ثبتی در زمان ارسال مدارک (ابتدای کار ) می باشد ، باید توجه داشت که درصورت عدم ارائه فیش واریزی تعیین نام درزمان ارسال مدارک در واحدهای ثبت شرکت ( به غیر از واحد ثبتی تهران ) پرونده ثبت شرکت شما با نقص و یا عدم امکان ثبت مواجه خواهد شد.

لازم به ذکر است هزینه تعیین نام شرکت در همه واحدهای ثبتی یکسان و مبلغ ۴۰٫۰۰۰ ریال می باشد.

همانطور که اشاره شد تفاوت هایی جزئی اما مهم در ثبت شرکت در تهران با سایر شهرها وجود دارد . که عدم اطلاع از آنها گاهی منجر به عدم امکان ثبت شرکت می شود ، همچنینن پس از ثبت شرکت و در زمان نیاز به تغییرات در تنظیم صورتجلسات تفاوت هایی وجود دارد که به یکی از آنها اشاره شد و سعی بر این است با توجه به اهمیت بالای تنظیم و ثبت صورتجلسه تغییرات شرکتها در مقاله ای جداگانه به طور کامل این تفاوت ها تشریح گردد.

به عنوان مطلب پایانی می بایست به این مورد نیز اشاره کرد که در ثبت شرکتهای واحد ثبتی تهران مدارک ارسال شده باید در پاکت ها و پوشه های مخصوص اداره ثبت شرکتهای تهران قرارداده شود و این مدارک فقط از باجه های پستی منتخب ارسال گردند ، در غیر اینصورت به پرونده ی ثبت شرکت ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک ارسالی عینا عودت داده میشود.

موارد ذکر شده دراین مقاله در مورد انواع شرکتها صادق است و به همین جهت از نوع خاصی از شرکتی مانند مسئولیت محدود و یا سهامی خاص نام برده نشده است زیرا همه ی مطالب ارائه شده در مورد همگی شرکتها یکسان می باشد.

کارشناسان مشاور موسسه حقوقی فکر برتر اماده ارائه مشاوره رایگان حضوری و تلفنی به شما عزیزان می باشند.
همچنین کارشناسان اجرایی و وکلای معتبر این موسسه آمادگی دارند تا پس از عقد قرارداد در کوتاه ترین زمان ممکن روند ثبت شرکت شما را در تهران و سایر شهرستانها به سرانجام برسانند.

خط ویژه : ۰۲۱۴۲۱۴۳