چگونگی ثبت شرکت مهندسی

ثبت شرکت مهندسی در ایران به دو نوع ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص قابل ثبت است ، منظور از ثبت شرکت مهندسی این است که در بند ۲ اساسنامه شرکت که موضوع فعالیت شرکت را نشان می دهد موارد مربوط به فعالیت های مهندسی گنجانده شود البته تصور همگانی بر این است که شرکت مهندسی باید حتما نام مهندسی در ابتدای شرکت آورده شود که این کار نیز امکان پذیر است وشرایط ثبت آن در این مقاله تشریح می گردد،همانطور که گفته شد ثبت شرکت مهندسی با دو نوع شرکت قابل ثبت است و با توجه به این موضوع در ابتدا توضیحاتی در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص ارائه می گردد.

ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود

برای ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت با مسئولیت محدود به طور کلی نیازمند حداقل ۲ نفر شریک می باشد که این شرکاء می بایست حداقل ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه اولیه را دارا باشند (البته تعداد شرکاء و میزان سرمایه می تواند به هر میزان باشد) تفاوت اصلی ثبت شرکت مهندسی با دیگر شرکتها در بند ۲ اساسنامه یعنی موضوع فعالیت این شرکتها می باشد که با توجه به حوزه فعالیت آنها در هر رشته مهندسی موضوع مورد نظر در آن گنجانده می شود،هم چنین در مورد نام این نوع شرکتها می توان در ابتدای نام شرکت از واژه های مهندسی، فنی مهندسی، مهندسین وگروه مهندسین استفاده کرد که استفاده از هرکدام از این نام ها نیازمند مدارک خاص مربوط به خود است که با توجه به یکسان بودن این مدارک در ثبت شرکتهای محدود و خاص پس از تشریح شرکتهای سهامی خاص ارائه می گردد.

نکته مهم در مورد ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود سرمایه این نوع شرکتهاست که این سرمایه اگرچه نیازی به واریزی ندارد و اقرار مدیرعامل به دارا بودن این سرمایه کافی است اما با توجه به قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران سقف تعهدات این نوع شرکتها به میزان سرمایه وابسته است، بدین معنی که به هر میزان سرمایه اولیه در نظر گرفته شده بیشتر باشد سقف تعهدات شرکت بیشتر است به عبارت عامیانه تر در صورت خسارت به طرف قرارداد تا سقف سرمایه ی اعلام شده ملزم به بازپرداخت می باشند.

ثبت شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت سهامی خاص به حداقل سه نفر سهامدار و دو نفر بازرس نیاز است (البته بازرسین نیز می توانند سهام داشته باشند) و مانند شرکتهای با مسئولیت محدود حداقل ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سرمایه اولیه مورد نیاز است، با این تفاوت ک در شرکتهای سهامی خاص سرمایه اولیه اعلامی به هرمیزان که باشد می بایست ۳۵ درصد از آن در ابتدای ثبت شرکت به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز گردد و تا به ثبت رسیدن شرکت در حساب مسدود گردد.

تفاوت ثبت شرکتهای مهندسی با دیگر شرکتها در قالب سهامی خاص نیز مانند مسئولیت محدود در قسمت موضوع فعالیت شرکت می باشد که در توضیحات فوق به آن اشاره شد.

مطلب مهم در مورد میزان سرمایه شرکتهای سهامی خاص این است که این نوع ثبت شرکتها با هرمیزان سرمایه دارای سقف تعهدات نامحدود هستند.

 

استفاده از واژه های شرکتهای مهندسی قبل از نام شرکت

همانطور که اشاره شد در شرکتهای مهندسی می توان قبل از نام شرکت از واژهایی مانند مهندسی، فنی مهندسی، مهندسین و گروه مهندسین افزود که هریک از این سیلاب ها نیازمند مدارک خاصی می باشد:

۱-مهندسی و فنی مهندسی 

استفاده از واژه های مهندسی و یا فنی مهندسی در نام شرکت نیازمند یک مدرک مهندسی و یا فنی مهندسی در زمان ارائه مدارک برای ثبت شرکت می باشد.

۲-مهندسین

استفاده از کلمه مهندسین بدین معنی است که شرکت دارای بیش از یک مهندس است پس در زمان ارائه مدارک برای ثبت شرکت می بایست بیش از یک مدرک مهندسی ارائه گردد.

۳- گروه مهندسین

استفاده از کلمه گروه مهندسین به این معنی است که گروهی از مهندسین در شرکت فعالیت می نمایند که برای ثبت این نام در شرکت می بایست تمامی اعضای شرکت دارای مدرک مهندسی باشند و در هنگام ثبت شرکت و ارائه مدارک به انضمام مدارک دیگر، مدرک تحصیلی مهندسی همه اعضاء به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد.

با توجه به توضیحات فوق به این جمع بندی میرسیم که تفاوت شرکت مهندسی با دیگر شرکتها در دو مورد می باشد اولین و مهمترین آن موضوع فعالیت این نوع شرکتها می باشد و دومین مورد در نام این نوع شرکتها می باشد که توضیحات لازم در رابطه با هردو مورد ارائه گردید.

موسسه ثبت شرکت فکر برتر با ثبت بیش از صدها شرکت مهندسی در سالهای اخیر یکی از با تجربه ترین موسسات در این زمینه می باشد. مشاوران ما همه روزه آمادگی دارند به سوالات شما در زمینه ثبت شرکتها و به خصوص ثبت شرکت مهندسی پاسخ دهند.

هم چنین کارشناسان اجرایی و وکلای دارای پروانه وکالت معتبر این موسسه آماده اند تا شرکت مهندسی و یا دیگر شرکتهای مورد نیاز شما را در کوتاهترین زمان ممکن و به نحو احسنت به ثبت برسانند.
با ما تماس بگیرید : ۰۲۱۴۲۱۴۳