تغییرات شرکتها و موسسات از طریق تنظیم صورتجلسات مجمع و هیئت مدیره انجام می گیرد که هر کدام از این صورتجلسات به صورت تخصصی می تواند تغییرات خاصی را اعمال نماید . برای تغییرات شرکت در مواد اساسنامه از صورتجلسه مجموع عمومی فوق العاده استفاده می شود . در تنظیم صورتجلسه تغییر نام شرکت – آدرس دفتر مرکزی شرکت – موضوع فعالیت شرکت – تعداد اعضاء هیئت مدیره شرکت – کلیه مواد اساسنامه قابل تغییر می باشد .

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اعضاء مجمع تشکیل می گردد و در صورت حضور کلیه اعضاء مجمع به صورت ۱۰۰ درصدی و در صورت حضور اکثریت اعضاء مجمع با توجهبه مواد اساسنامه شرکت مربوط و قانون تجارت به رسمیت شناخته می شود و تصمیمات با رای اکثریت اعضاء مجمع به تصویت خواهد رسید، در تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده اعضاء هیئت مدیره – بازرسان – روزنامه کثیرالانتشار و و صورتهای مالی شرکت قابل تایید و تصویت می باشد این صورتجلسه همانند صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اعضاء مجمع که از سهامداران یا شرکاء شرکت می باشند تنظیم و تایید می شود . قوانین به رسمیت شناختن جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مطابق با مواد اساسنامه و قانون تجارت می باشد .

آخرین تنظیم صورتجلسه ، صورتجلسه هیئت مدیره می باشد که در این صورتجلسه سمت اعضاء همراه با تعیین صاحب حق امضاء مجاز تعیین می گردد و همیشه با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره به رسمیت شناخته می شود و پس از جلسه و تنظیم صورتجلسات به امضاء حاضرین رسیده و دستور جلسه مورد تایید و تصویب قرار می گیرد .

در مجمع عمومی عادی یا بطور فوق العاده در خصوص تغییرات زیر تصمیم گیری می شود
انتخاب روزنامه برای درج آگهی های شرکت ، تصویب ترازنامه سود و زیان ، تعیین و تصویب بیلان مالی ، انتخاب یا تمدید بازرسین ، انتخاب ، تغییر و یا تمدید اعضاء هیئت مدیره ، تعیین سمت ها در هیئت مدیره ، تغییر حق امضاء ها

هیئت مدیره نیز به شرط قید در اساسنامه می تواند در خصوص تغییر آدرس شرکت یا حق امضاء ها تصمیم گیری نماید .

بیشترین تغییرات در شرکت ها مربوط به حق امضاء ها ، نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی ، افزایش و یا کاهش سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود ، افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت ، تعیین و تغییر اعضاء هیئت مدیره و انحلال شرکت ها می باشد .البته کاهش سرمایه به دو صورت عموماً انجام می پذیرد ؛ کاهش اجباری سرمایه با لایحه اصلاحی و کاهش اختیاری با رای دادگاه .

برای افزایش سرمایه در شرکت های سهامی اعتبار بازرسین شرط اصلی می باشد تا بتوانند سرمایه را افزایش دهند ، به این صورت که باید گزارشی توجیهی برای افزایش سرمایه ارائه دهند که عملیاتی باشد . افزایش سرمایه جزء اختیارات لاینفک مجمع عمومی فوق العاده می باشد و حتی در صورت قید شدن در اساسنامه هیئت مدیره اجازه چنین کاری را نخواهد داشت و هیئت مدیره صرفاً در خصوص موضوع افزایش سرمایه وظیفه عملیاتی کردن آن را دارد .

در خصوص تغییر نام شرکت در صورتیکه نام انتخاب شده ریشه فارسی داشته باشد قابل تغییر می باشد. البته این نام و یا مشابه به این نام نباید قبلا در اراده ثبت شرکت ها ثبت شده باشد. نام باید سه سیلابه بوده و در آن برای سهولت بیشتر از اسم خاص استفاده شده باشد .

برای تغییرات نقل و اتقالی سهام طرفین ( خریدار و فروشنده ) باید در جلسه حضور داشته باشند و صورتجلسه به امضاء ایشان برسد . در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ورود و خروج اعضاء فقط به شرطی که نقل و انتقال سهام داخلی باشد یعنی بین خودشان بخواهد اتفاق بیافتد نیازمند دریافت مفاصا حساب می باشد و برای شرکت های سهامی برای نقل و انتقال سهام باید از اداره دارایی گواهی نقل و انتقال دریافت شود . ثبت تغییرات شرکت های سهامی از موارد داخلی شرکت است و نیاز به آگهی نداردو صرفاً اعلام لیست سهامداران کفایت می کند . برای ثبت شرکت که با مجوز نهاد یا موسسات دیگر تشکیل شده اند باید مجوزی ممهور به مهر آن شرکت و به همراه صورتجلسه امضاء و مهر شده به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود .