هزینه ثبت شرکت به صورت کلی به موضوعات و موارد مختلف مربوط به نوع شرکت و نحوه ثبت شرکت شما بستگی دارد که هر کدام از این موارد در تغییر هزینه ثبت شرکت تاثیر گذار می باشد . یکی از مواردی که در هزینه ثبت شرکت تاثیر مستقیم دارد ، میزان سرمایه اولیه برای ثبت شرکت سهامی خاص و یا مسئولیت محدود و یا سایر انواع ثبت شرکت می باشد . هر یک از انواع شرکتهای قابل ثبت تعرفه ها و هزینه های مخصوص به خود را دارد که در ادامه به این موضوع می پردازیم .

هزینه ثبت شرکت مسئولیت محدود

هزینه ثبت شرکت مسئولیت محدود برای شحصی که درخواست ثبت با حداقل سرمایه ۱۰۰,۰۰۰ تومان ( صد هزار تومان ) دارد به شرح ذیل می باشد .